Privacy policy - Prywatność i bezpieczeństwo

Polityka prywatności

Ambra dei Bimbi Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Ambra dei Bimbi Polska i użytkownika serwisów należących do Ambra dei Bimbi Polska obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie - polityka prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Ambra dei Bimbi Polska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Ambra dei Bimbi Polska Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Ambra dei Bimbi Polska

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do Ambra dei Bimbi Polska możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Ambra dei Bimbi Polska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Ambra dei Bimbi Polska rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Ambra dei Bimbi Polska. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Ambra dei Bimbi Polska. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies

Niektóre obszary serwisów należących do Ambra dei Bimbi Polska mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

wyślij wiadomość